• Slovenia
  • Group

Zlata boniteta odličnosti

PREJEMNIKI ZLATE BONITETE ODLIČNOSTI

Zlata boniteta odličnosti je ocena, s katero bonitetne hiše na osnovi različnih kriterijev ocenjujejo boniteto podjetja skozi daljše obdobje – med drugim so sestavni del ocene tudi ocena plačilne sposobnosti, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem.

Podjetje, ki izkazuje zlato boniteto odličnosti, predstavlja najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.

 

KAJ JE ZLATA BONITETA ODLIČNOSTI?

Zlata boniteta odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, ki boniteto odličnosti izkazujejo že tri leta zapored. Temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalnikih podjetij ter napoveduje nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih.

Podjetja z zlato boniteto odličnostjo poslujejo z nadpovprečnimi rezultati ter izpolnjujejo stroge kriterije za doseganje izredno nizke verjetnosti za nastanek negativnih dogodkov v prihodnjih dvanajstih mesecih.

• stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08 % verjetnost),

• izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81 % verjetnost),

• blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0,41 % verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato boniteto odličnosti AAA imajo kar 91 % verjetnost, da boniteto odličnosti ohranijo tudi v naslednjem letu.

V mednarodnem okolju je certificiranje že uveljavljena praksa in na ta način si podjetja dodatno utrjujejo svoj ugled ter zaupanje v domačem in tujem poslovnem okolju. Imetniki certifikata si tako pridobijo dodatno zaupanje poslovnih partnerjev.

Skupina Bisnode ima večletno tradicijo v podeljevanju certifikatov bonitete odličnosti v naslednjih evropskih državah: Švedska, Norveška, Finska, Danska, Slovenija, Hrvaška in Madžarska. V prihodnjih letih se bo certificiranje izvajalo v celotni skupini 17-ih evropskih držav, kjer je prisoten Bisnode.

 

ZAKAJ JE POMEMBNO, DA PRIDOBITE CERTIFIKAT BONITETE ODLIČNOSTI?

V mednarodnem okolju je omenjeno certificiranje že uveljavljena praksa in na ta način si podjetja dodatno utrjujejo svoj ugled ter zaupanje v domačem in tujem poslovnem okolju. Imetniki certifikata si tako pridobijo dodatno zaupanje poslovnih partnerjev.

Če imate dodatna vprašanja, vas vabimo, da nas kontaktirate na e-naslov: certifikat.aaa@bisnode.si ali na telefonsko številko 01/6202 867 in z veseljem vam bomo nanje odgovorili.

 

Zlata boniteta odličnosti

Primer certifikata Zlata boniteta odličnosti

Oglejte si vzorčne primere artiklov, ki jih boste prejeli z nakupom certifikata: Zlata bonitetna odličnost.

Več

Zlata bonitetna odličnost

Prejemniki zlate bonitetne odličnosti

Preverite, kdo so slovenski prejemniki prestižne edicije zlate bonitetne odličnosti -najvišje priznanje, ki jo družba Bisnode AB podeljuje na evropski ravni.

Več

Zlata bonitetna odličnost

Kaj pravijo prejemniki certifikata?

Prejemniki certifikata zlate bonitetne odličnosti razkrivajo skrivnosti svojega uspeha. Preberite njihove recepte za uspeh in njihovo glavno vodilo v poslu!

Več