• Slovenia
  • Group

Naročilnica

Naročilnica

Naročam paket:

Naročilo velja le v primeru, da podjetje izpolnjuje kriterije odličnosti AAA, AA ali A. Vaše naročilo je pravno zavezujoče. Naročilo velja eno leto. Dogovorjeni popusti veljajo za prvo leto sklenjene naročnine. Cene so navedene v EUR in so brez DDV. Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun plačal v 8 dni po prejemu računa oz. v pisno dogovorjenem roku po prejemu.Naročnik je upravičen v roku 7 dni od telefonskega naročila odpovedati pogodbeno razmerje ter se obvezuje, da bo v primeru odpovedi plačal na podlagi računa podjetja Bisnode. Naročnik izjavlja, da je seznanjen s splošnimi pogoji o uporabi izdelka in z izjavo o varovanju osebnih podatkov, ter soglaša, da se osebni podatki ali drugi povezani podatki, vsebovani v javni bazi za poslovni register, objavijo podatkovnih bazah in produktih podjetja Bisnode ter hčerinskih podjetij Bisnode. Podjetje Bisnode jamči, da bo podatke zbral, obdelal in varoval v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP -1). Pravico imate dostopati do svojih osebnih podatkov ter pravico, da nas kontaktirate, če si želite ogledati, popraviti, spremeniti ali posodobiti svoje osebne podatke v podatkovni bazi našega podjetja. Dano soglasje velja tudi v primeru spremembe naziva oz. sedeža podjetja Bisnode ali prenosov podatkov na pravne naslednike podjetja.


Pri pošiljanju je prišlo do napake. Poskrbite, da bodo vsa polja pravilno izpolnjena.
Vaše naročilo je bilo prejeto. V kratkem bomo stopili v stik z vami.